Privacybeleid


De verantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (DSGVO), is:

Pension am Lieserpfad
Lieserstrasse 8-10
54531 Manderscheid

Uw rechten als betrokkene

U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

Informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en de verwerking ervan (art. 15 DSGVO),
Correctie van onjuiste persoonsgegevens (art. 16 DSGVO),
Verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens (art. 17 DSGVO),
Beperking van de gegevensverwerking indien wij uw gegevens nog niet mogen wissen op grond van wettelijke verplichtingen (art. 18 DSGVO),
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons (art. 21 DSGVO) en
dataportabiliteit, voor zover u met de gegevensverwerking hebt ingestemd of een contract met ons hebt gesloten (art. 20 DSGVO).

Indien u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, bijv. de bevoegde toezichthoudende autoriteit in de deelstaat waar u woont of de autoriteit die voor ons als verantwoordelijke instantie optreedt.

Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adres is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Om onze inhoud in alle browsers correct en op een grafisch aantrekkelijke manier weer te geven, gebruiken wij op deze website "Google Web Fonts" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna "Google") om lettertypes weer te geven.

Ga voor meer informatie over Google Web Fonts naar https://developers.google.com/fonts/faq en lees het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Gebruik van Google Maps

Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Google Maps wordt geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna "Google"). Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en kunt u de kaartfunctie comfortabel gebruiken.
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy. Daar kunt u ook uw persoonlijke privacy-instellingen wijzigen in het Privacy Center.

Gedetailleerde instructies over hoe u uw eigen gegevens in verband met Google-producten kunt beheren, vindt u hier: https://www.dataliberation.org.

Door de website te bezoeken, ontvangt Google informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd, dan wel of er geen gebruikersaccount bestaat. Dies geschieht unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, mit dem Sie angemeldet sind, oder ob kein Nutzerkonto existiert.

Als u de opdracht niet in uw profiel bij Google wilt hebben, moet u uitloggen bij Google voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze met het oog op reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar websites. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Intrekking van toestemming:

De aanbieder biedt momenteel geen mogelijkheid tot een eenvoudige opt-out of blokkering van de gegevensoverdracht. Als u het bijhouden van uw activiteiten op onze website wilt verhinderen, kunt u uw toestemming voor de betreffende cookie-categorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten intrekken in de cookie-toestemmingstool. In dat geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

SSL-versleuteling

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, maken wij gebruik van geavanceerde coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Informatie over uw recht om bezwaar te maken overeenkomstig artikel 21 DSGVO
Recht op bezwaar per geval

U hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4, lid 4, DSGVO.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Ontvanger van een oppositie
Wijziging van onze voorschriften inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat ze steeds in overeenstemming is met de geldende wettelijke voorschriften of om wijzigingen in onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bv. bij de invoering van nieuwe diensten. Het nieuwe privacybeleid is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u ons een e-mail schrijven of rechtstreeks contact opnemen met de persoon die in onze organisatie verantwoordelijk is voor gegevensbescherming:

Maike Camp
Lieserstrasse 8-10
54531 Manderscheid
Pension am Lieserpfad
Lieserstrasse 8-10
54531 Manderscheid